Маркетинг вражень та його місце в системі маркетингових комінікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

виставки, спонсорство, маркетинг, комунікації, реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшн, персональний продаж, брендинг, branding, exhibition sponsorship, marketing, communications, advertising, sales promotion, public relations, personal selling, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Чорноус, Л. В. Маркетинг вражень та його місце в системі маркетингових комінікацій / Л. В.Чорноус, Н. П. Скригун // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : V Міжнародна науково-практична конференція. – К.: НУХТ, 2009. – С. 68.