Спосіб отримання бурякової стружки (Патент на корисну модель №86656)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання бурякової стружки шляхом різання буряків ножами в бурякорізці, який відрізняється тим, що різання буряків виконується ножами з зигзагоподібною ріжучою частиною та ножами з прямолінійною ріжучою частиною, які послідовно чергуються в бурякорізці. A method for producing sugar beet cossettes by cutting the beets inside beet slicer, characterized bybeets are cut with knives with winding cutting edge (knives of keningsfeld type) and knives with flat cutting edge (flat knives), that are alternating in knive chassis.

Опис

Ключові слова

бурякова стружка, бурякорізальні ножі, трикутна стружка, бурякорізка, beet cossettes, beet cutting knives, beet triangular cossettes, beet slicer, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Пат. 86656 Україна, МПК B02C18/00,A23N15/00. Спосіб отриманнябурякової стружки / А. П. Адаменко, П. А. Адаменко, О. М. Люлька. ; заявник і патентовласник Адаменко А. П., Адаменко П. А. – № u201307574; заявл. 10.06.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1. – 2 с.

Зібрання