Commercial bank credit policy

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The proper organization of the process of bank lending, the development of efficient and flexible management of credit operations are the basis of financial stability and market stability of commercial banks. Commercial bank credit policy outlines the range of key goals and objectives of banking, sets out specific techniques, methods and techniques for its implementation and has a significant impact on the economic development of the country as a whole.

Опис

Ключові слова

financial results, development, improvement, relationship, фінансові результати, strategy, розвиток, удосконалення, взаємовідношення, стратегія, финансовые результаты, развитие, усовершенствование, взаимоотношение, стратегия, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Ponomarenko, Yu. Commercial bank credit policy / Yu. Ponomarenko, I. Tryhub // Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 19-20 грудня 2014 р., м. Київ. – 2014. - С. 112-114.