Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12122
Title: Особливості гідро- та термодинамічних ефектів в системах матеріальних потоків у виробництві шампанських вин
Authors: Лензіон, Сергій Валентинович
Білик, Олена Анатоліївна
Keywords: брют
гомогенна суміш
гідродинамічні властивості
зволоження
фасування
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
brut
homogeneous mixture
hydrodynamic properties
humidification
pre-packing
Issue Date: 2010
Citation: Лензіон, С. В. Особливості гідро- та термодинамічних ефектів в системах матеріальних потоків у виробництві шампанських вин / С. В. Лензіон, О. А. Білик // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 вересня 2010 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2010. – Ч. І. – С. 89.
Abstract: Тези присвячені розробці способів фасування. В результаті аналізу особливостей гідродинамічних режимів розроблено дві модифікації інтенсивних масопроводів для забезпечення ліквідації зволоження пляшок під час фасування, що заважає етикетуванню пляшок. Abstracts are devoted to the development of methods of packing. As a result of analyzing the hydrodynamic regimes developed two versions masoprovodiv intense moisture to ensure the elimination of bottles during packaging that prevents labeling bottles.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12122
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tboaogttvsmpuvsv.pdf120,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.