Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13929
Title: Енергозберігаюча установка дегідратації високооктанових добавок до автомобільних бензинів (Патент на корисну модель № 84587)
Authors: Сосницький, Віталій Володимирович
Лукашевич, Євген Анатолійович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Шиян, Петро Леонідович
Рудаков, Володимир Костянтинович
Сизько, Валерій Борисович
Keywords: дистиляційна колона
концентраційно-регенераційна колона
зневоднююча колона
дистилляционная колонна
концентрационно-регенерационная колонна
обезвоживающая колонна
distillation column
concentration-regeneration column
dehydrating column
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2013
Citation: Патент на корисну модель № 84587 UA, МПК B01D 3/00, C10L 1/00 (2013.01) Енергозберігаюча установка дегідратації високооктанових добавок до автомобільних бензинів / Сосницький В. В., Лукашевич Є. А., Шиян П. Л., Олійнічук С. Т., Рудаков В. К., Сизько В. Б. ; власник Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Інтермаш : – № u201305216 ; заявл. 23.04.2013 ; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20, 2013 р.
Abstract: Корисна модель відноситься до підприємств з виробництва високооктанових добавок до автомобільних бензинів з крохмаль- та цукровмісної сировини, а точніше до установок дегідратації етилового спирту азеотропною ректифікацією. Технічний результат корисної моделі - створення умов каскадного обігріву колон за рахунок рекуперативного використання тепла.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13929
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent1.pdf781,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.