Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14262
Title: Оптимізація технологічних параметрів виробництва високомальтозної патоки
Authors: Сабадаш (Гордійчук), Наталія Іванівна
Кириченко, В. В.
Грабовська, Олена Вячеславівна
Мірошник, Володимир Олександрович
Розборський, Є. В.
Keywords: математична модель
високомальтозні сиропи
оптимізація
mathematical model
vysokomaltoznye syrups
optimization
кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2008
Citation: Оптимізація технологічних параметрів виробництва високомальтозної патоки / Н. І. Сабадаш, В. В. Кириченко, О. В. Грабовська,В. О. Мірошник, Є. В. Розборський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 21-22 квітня 2008 р. – К.: НУХТ, 2008. – С. 179.
Abstract: Розроблено математичну модель, яка описує вплив вхідних параметрів процесу: дозування β-амілази, пуллуланази, грибної α-амілази, місця введення грибної α-амілази, загальної тривалості зцукрювання на накопичення мальтози в гідролізатах. Визначено оптимальні технологічні параметри процесу. Розроблено математичну модель процесу очищення гідролізатів від жиро-білкового комплексу за допомогою флокулянта “Полідез” та встановлено його оптимадьні параметри. A mathematical model that describes the effect of the input parameters of the process: dosing β-amylase, pullulanase, α-amylase, mushroom, mushroom site of injection α-amylase, the total duration of saccharification on the accumulation of maltose in the hydrolysates. The optimal technological parameters of the process. A mathematical model of the process of cleaning hydrolysates from fat-protein complex using flocculant "Polidez" and set its optimal parameters.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14262
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.