Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15886
Title: Бродильний аппарат (Патент на корисну модель № 47940)
Authors: Соколенко, Анатолій Іванович
Шевченко, Олександр Юхимович
Миколів, Іван Михайлович
Бут, Сергій Анатолійович
Піддубний, Володимир Антонович
Лензіон, Сергій Валентинович
Keywords: бродильний апарат
циліндричний корпус
ресивер
колапс газових бульбашок
fermentation apparatus
cylindrical body
receiver
collapse of gas bubbles
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
‎кафедра технологічного обладнання та комп′ютерних технологій проектування‎
Issue Date: 2010
Citation: Патент 47940 UA, МПК (2009.01) C12F 3/08. Бродильний апарат / Соколенко А. І., Шевченко О. Ю., Миколів І. М., Бут С. А., Піддубний В. А., Лензіон С. В.; заявник і патентовласник НУХТ. – № u 200910299; заявл. 12.10.2009; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4, 2010 р.
Abstract: Бродильний апарат, що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, патрубків підведення і відведення середовища та запобіжного клапана, який відрізняється тим, що циліндричний корпус обладнано ресивером з клапаном та контролером керування клапанами. Fermentation apparatus consisting of a cylindrical body, cooling jacket, nozzles deliver and remove the protection and safety valve, characterized in that the receiver is equipped with a cylindrical body with a valve controller and control valves.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15886
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47940patent.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.