Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16347
Title: Молекулярна рухливість у системах насичених триацилгіцеридів
Authors: Алєксєєв, Олександр Миколайович
Алєксєєв, Сергій Олександрович
Грабовський, Ю. Є.
Бохван, С. І.
Лазаренко, Микола Миколайович
Лазаренко, Михайло Васильович
Баглюк, Сергій Володимирович
Keywords: рослинні олії
гідрогенізація
триацилгліцериди
vegetable oil
hydrogenation
triacylglycerides
кафедра фізики
Issue Date: 2014
Citation: Молекулярна рухливість у системах насичених триацилгіцеридів/ О. М. Алексеев, С. О. Алексеев, С. І. Бохван, Ю. Є. Грабовський, М. М. Лазаренко, М. В. Лазаренко, Баглюк, С. В. // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 123-125
Abstract: Триацилгліцериди (ТАГ) є головними компонентами природних біологічних ліпідів рослинного, мікробіологічного та тваринного походження. Суміші триацилгліцеридів з різною довжиною радикалів характерні для природних рослинних олій. У харчовій промисловості застосовуються технологічні процеси, зокрема, гідрогенізація, внаслідок якої в молекулах зникають подвійні ковалентні зв'язки між атомами вуглецю і утворюються системи ТАГ з насиченими С-С зв'язками. Інформація про особливості теплофізичних та діелектричних властивостей є важливою для сучасних технологій переробки, використання та контролю якості продукції, що містять ТАГ. Triacylglycerides (TAG) are the main components of biological lipids of plant, microbial and animal origin. Mixtures of different length triacylglycerides radicals characteristic of natural plant oils. In the food industry used processes, including hydrogenation, which resulted in molecules disappear double covalent bonds between carbon atoms and formed TAG system with saturated C-C bonds. Information about the features of thermophysical and dielectric properties is important for modern processing technology, use and quality control of products containing TAG.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16347
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84.pdf770,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.