Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16574
Title: Пристрій для укладання піддонів в стопу (Деклараційний патент Українина корисну модель № 4327)
Authors: Валіулін, Геннадій Раіфович
Любімов, Валерій Михайлович
Жарова, Світлана Іванівна
Ковальов, Олександр Іванович
Keywords: вузол багатошарового укладання
підтримуючі стопорні важелі
піддон
node of the laminated stowage
supporting stop levers
tray
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2005
Citation: Деклараційний патент на корисну модель № 4327 , B65B 5/10 (2006.01), B65B 35/30 (2006.01), B65B 35/50 (2006.01), B65G 57/00. Пристрій дляукладання піддонів в стопу / Валіулін Г. Р., Любімов В. М., Жарова С. I., Ковальов О. І. (Україна ). — № 20040403020; заявл. 22.04.2004; опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1.
Abstract: Корисна модель відноситься до пакувальної техніки. Ціль – удосконалення пристрою і підвищення його надійності, шляхом змінювання конструкції. Пристрій складається з роликового конвеєра для подачі піддонів, вузла багатошарового укладання і підтримуючих стопорних важелів. Полезная модель относится к упаковочной технике. Цель – совершенствование устройства и повышения его надежности путем изменения конструкции. The Useful model pertains to packing technology. The Purpose - an improvement device and increasing to his(its) reliability by by change to designs. The Device consists of roller conveyor for presenting tray, node of the laminated stowage, supporting stop lever.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16574
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4327.pdf253,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.