Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16999
Title: Особливості комплексоутворення катіонів металів з поліетерами
Authors: Котляр, Катерина Олексіївна
Віденко, Владислав
Кроніковський, Олег Ігоревич
Keywords: катіони металів
поліетери
комплексоутворення
metal cations
polyethers
complexation
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2014
Citation: Котляр, К. Особливості комплексоутворення катіонів металів з поліетерами / Катерина Котляр, Владислав Віденко, Олег Кроніковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 640-641.
Abstract: В роботі проаналізовано фактори, що впливають на склад, будову та стійкість комплексних сполук металів з краун-етерами і подандами. Розглянуто методи визначення відповідних термодинамічних констант стійкості утворюваних комплексів. Досліджена можливість селективного екстракційного вилучення деяких металів із водного розчину в органічні розчинники. This paper analyzes the factors that influence the composition, structure and stability of complex compounds of metals with crown ethers and podandamy. The methods of determining appropriate thermodynamic stability constants of complexes formed. The possibility of selective extraction of some metals removal from aqueous solution in organic solvents.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16999
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
379.pdf113,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.