Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19686
Title: Хімія
Authors: Іщенко, Віра Миколаївна
Буряк, Надія Іванівна
Рябокінь, Іван Григорович
Нагорний, Павло Григорович
Кроніковський, Олег Ігоревич
Колотуша, Тетяна Петрівна
Фоменко, Веніамін Васильович
Keywords: абітурієнт
контрольні завдання
курс хімії
prospective students
controltasks
course of сhemistry
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2005
Citation: Хімія : навч. посібник для абітурієнтів / В. М. Іщенко, Н. І. Буряк, І. Г. Рябокінь та ін. – Київ : НУХТ, 2005. – 344 с.
Abstract: Посібник містить теоретичний матеріал з шкільного курсу загальної, неорганічної та органічної хімії, а також запитання і задачі до кожного з розділів. Послідовність розділів відповідає програмі для абітурієнтів, що затверджена Міністерством освіти і науки України. Також в посібнику наводяться зразки екзаменаційних білетів, які в різні роки пропонувалися на вступних іспитах до університету. Для школярів, абітурієнтів, студентів та вчителів. The manual includes theoretical material on school course general, inorganic and organic chemistry, as well as questions and tasks to each section. The sequence of chapters corresponds to the program for students approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine. There are examples in the manual examination tickets that are offered in different years at the university entrance exams. For students, graduates, students and teachers.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19686
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf3,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.