Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22599
Title: Вплив на розчинність діоксиду вуглецю у воді гідродинамічних параметрів при русі газорідинних систем по капіляру
Authors: Світлик, Андрій Миколайович
Петрікей, Руслан Володимирович
Прохоров, Олександр Миколайович
Keywords: газорідинні системи
діоксид вуглецю
гідродинамічні параметри
hydrodynamic parameters
Liquid gas system
carbon dioxide
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Світлик, А. М. Вплив на розчинність діоксиду вуглецю у воді гідродинамічних параметрів при русі газорідинних систем по капіляру / А. М. Світлик, Р. В. Петрікей, О. М. Прохоров // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 47-49.
Abstract: На основі досліджень по гідродинаміці двофазної системи вода-діоксид вуглецю, що рухається по капіляру діаметром 10 мм, встановлені границі впливу капілярних ефектів, виділені критерії, що характеризують режим течіння. Встановлено вплив капілярного числа на інтенсивність розчинення діоксиду вуглецю у воді. Based on research on the hydrodynamics of two-phase system of water-carbon dioxide, which moves in capillary diameter of 10 mm, set boundaries influence of capillary effects selected criteria characterizing techinnya mode. The influence of capillary number on the intensity of dissolving carbon dioxide in water.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22599
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.