Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24004
Title: Оптимізація складу молочно-білкових виробів з продуктами переробки насіння гарбуза
Authors: Овсієнко, Кіра Володимирівна
Тимчук, Алла Вікторівна
Онопрійчук, Олена Олександрівна
Keywords: молочно-білкові вироби
продукти переробки насіння гарбуза
математичне моделювання
milk protein products
products of pumpkin seeds
math modeling
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2016
Citation: Овсієнко, К. В. Оптимізація складу молочно-білкових виробів з продуктами переробки насіння гарбуза / К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 324.
Abstract: Використано метод математичного моделювання (Бокса-Уільсона на кубі) для визначення оптимальної кількості внесення макухи та борошна насіння гарбуза до молочно-білкової основи. За отриманими рівняннями з високою точністю визначили вплив кожного інгредієнта в багатокомпонентній системі для моделювання рецептурного складу молочно-білкових продуктів з нормованими фізико-хімічними показниками. We used mathematical modeling method (Box-Wilson in Cuba) to determine the optimum number of entering cake flour and pumpkin seeds to the milk-protein based. The obtained equations to accurately determine the effect of each ingredient in a multicomponent system for modeling the composition of prescription milk protein products with the regulations of physical and chemical parameters.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24004
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymchuk.pdf421,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.