Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27173
Title: Спосіб виробництва пектинового концентрату з яблук (патент на корисну модель № 118560)
Authors: Бандуренко, Галина Михайлівна
Левківська (Музика), Тетяна Миколаївна
Крапивницька, Ірина Олексіївна
Свінціцька, Анна Іванівна
Корженко, Інна Олегівна
Keywords: м’язга
яблука
пектин
лимона кислота
myzga
apples
pectin
citric acid
кафедра технології консервування
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2017
Citation: Патент на корисну модель 118560 UA, А23L 29/231. Спосіб виробництва пектинового концентрату з яблук / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Крапивницька І. О., Свінціцька А. І. , Корженко І. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702511 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15.
Abstract: Спосіб виробництва пектинового концентрованого екстракту з яблук, який включає подрібнення, промивання м'язги плодоовочевої сировини, змішування з лимонною кислотою до рН 2,5-2,8, гідроліз, охолодження, розділення маси на рідку і тверду фази в полі відцентрових сил, центрифугування рідкої фази, фільтрування, концентрування та консервування, який відрізняється тим, що як плодоовочеву сировину використовують яблука, які очищають від насіння, подрібнюють в атмосфері пари, м'язгу промивають розчином лимонної кислоти концентрацією 0,01-0,1 %, при гідромодулі 1:(1-2), а після змішування з лимонною кислотою проводять гідроліз отриманої маси при температурі 86-99 °C протягом 60-89 хв, охолодження проводять до температури 50-60 °C, концентрування очищеного екстракту проводять при залишковому тиску в робочій камері 35-48 кПа до вмісту пектинових речовин 4,1-5 %, після чого проводять консервування шляхом короткочасного стерилізування в потоці протягом 1,5-3 хвилин при температурі 115-116 °C з подальшим охолодженням до температури 20-30 °C, фасують та закупорюють в асептичні ємності. Method of production of pectin concentrated extract from apples, which includes grinding, washing of the muscles of fruit and vegetable raw materials, mixing with citric acid to pH 2.5-2.8, hydrolysis, cooling, mass separation on liquid and solid phases in the field of centrifugal forces, centrifugation liquid phase, filtering, concentration and canning, which is characterized by the fact that apples are used as a fruit and vegetable raw material, which are cleared from the seeds, are ground in a steam atmosphere, the muscle is washed with a solution of citric acid at a concentration of 0.01-0.1%, with g Bromodule 1: (1-2), and after mixing with citric acid, the hydrolysis of the resulting mass is carried out at a temperature of 86-99 ° C for 60-89 minutes, the cooling is carried out to a temperature of 50-60 ° C, the concentration of the purified extract is carried out at a residual pressure in a working chamber of 35-48 kPa to a content of pectin substances of 4.1-5%, followed by canning by short-term sterilization in the stream for 1.5-3 minutes at a temperature of 115-116 ° C, followed by cooling to a temperature of 20-30 ° C , pack and seal in aseptic containers.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27173
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118560.pdf168,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.