Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27244
Title: Вплив фруктових порошків на якість помадних мас
Authors: Янчик, Марія Володимирівна
Нєміріч, Олександра Володимирівна
Гавриш, Андрій Володимирович
Солонуха, Юлія Володимирівна
Цьома, Марина
Keywords: фруктові порошки
помадні маси
fruit powders
fondant mass
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
Issue Date: 2015
Citation: Вплив фруктових порошків на якість помадних мас / М. Янчик, О. Нєміріч, А. Гавриш, Ю. Солонуха, М. Цьома // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя, 19–20 травня. 2015 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 223.
Abstract: На сьогоднішній день помадні маси широко використовуються в закладах ресторанного господарства та харчовій промисловості. Основні види помадок, що виробляються в харчовій галузі, – цукрова, молочна, крем-брюле. Але вони мають низьку харчову цінність та високі цукромісткість і калорійність. Нові технології, засновані на застосуванні фізіологічно функціональних інгредієнтів природного походження, дозволяють заповнити дефіцит незамінних харчових речовин і розширити асортимент кондитерської продукції та оздоблювальних напівфабрикатів. Тому для збагачення помадних мас доцільним і необхідним є використання фруктових порошків, що є концентратом біологічно активних сполук. З огляду на це, метою досліджень було вивчення впливу фруктових порошків холодного розпилювального сушіння на органолептичні і фізико-хімічні показники якості помадної маси. Завданням досліджень було: визначити вплив обраних дозувань порошків з апельсинів та полуниці на органолептичні властивості та фізико-хімічні показники якості помадної маси; дослідити мікроструктуру помадної маси з фруктовими порошками; розрахувати хімічний склад збагаченого продукту. To date, lipstick mass is widely used in restaurants and food industry. The main types of sweets that are produced in the food industry are sugar, milk, cream brulee. But they have low nutritional value and high sugar content and caloric content. New technologies, based on the application of physiologically functional ingredients of natural origin, allow to fill the shortage of essential nutrients and expand the range of confectionery products and finishing semi-finished products. Therefore, for the purpose of enriching the pomados mass, it is appropriate and necessary to use fruit powders, which are the concentrate of biologically active compounds. In view of this, the purpose of the study was to study the influence of fruit powdered cold spray drying on organoleptic and physical and chemical indicators of the quality of the lipstick. The research task was to: determine the effect of selected doses of orange and strawberry powder on the organoleptic properties and physical and chemical parameters of the quality of the pumice mass; to study the microstructure of lipstick with fruit powders; calculate the chemical composition of the enriched product.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27244
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тернопіль 2015.pdf229,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.