Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27779
Title: Спосіб виробництва яблучних снеків (патент на корисну модель №106059)
Authors: Дубковецький, Ігор Володимирович
Малежик, Іван Федорович
Стрельченко, Людмила Василівна
Бандуренко, Галина Михайлівна
Keywords: кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра технології консервування
яблучні снеки
виробництво
інфрачервоне випромінювання
сушіння
конвективно-терморадіаційний спосіб
органолептичні показники
apple snacks
production
infrared radiation
drying
convective thermo-radiation method
organoleptic parameters
Issue Date: 2016
Citation: Патент U 106059 UA, МПК А23L 3/46 (2006.1) Спосіб виробництва яблучних снеків (патент на корисну модель №106059) / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № u 201511036 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016 р.
Abstract: Спосіб виробництва яблучних снеків включає миття, нарізання яблук, двостадійне сушіння, охолодження та пакування. Додатково проводять сортування та калібрування яблук, очищення їх від неїстівних частин. Нарізані яблука бланшують у цукровому сиропі концентрацією 10…60 % при співвідношенні яблук і сиропу як 1:1,8…1:2, з додаванням 0,1…5 % лимонної кислоти, протягом 0,5…2 хв. Після цього відділені яблука витримують протягом 1-10 хв. у цукровому сиропі концентрацією 10…60 % та температурою 18…25 °C з додаванням лимонної кислоти у кількості 0,1…5 % та аскорбінової кислоти у кількості 0,01…1 %. Далі відділяють від сиропу та направляють на першу стадію висушування, яку проводять конвективнотерморадіаційним способом з імпульсним введенням енергії при температурі теплоносія 35…85 °C та швидкості руху повітря в сушильній камері 1-10 м/с до вологості 20…25 %. На другій стадії досушують конвективним способом при температурі 30…50 °C до вмісту вологи 8…10 %. The method of producing apple snacks includes washing, chopping apples, two-stage drying, cooling and packaging. In addition, sort and calibrate apples, clean them from inedible parts. Sliced apples are blanched in sugar syrup at a concentration of 10 ... 60% at a ratio of apples and syrup as 1: 1,8 ... 1: 2, with the addition of 0,1 ... 5% citric acid, for 0,5 ... 2 min. After that, the separated apples are kept for 1-10 min. in a sugar syrup at a concentration of 10 ... 60% and a temperature of 18 ... 25 ° C with the addition of citric acid in the amount of 0.1 ... 5% and ascorbic acid in the amount of 0.01 ... 1%. Further separated from the syrup and directed to the first stage of drying, which is carried out by convective-thermoradiation method with impulse input of energy at a temperature of the coolant 35 ... 85 ° C and air velocity in the drying chamber 1-10 m / s to a humidity of 20 ... 25%. In the second stage, dried by a convection method at a temperature of 30 ... 50 ° C to a moisture content of 8 ... 10%.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27779
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122а.pdf178,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.