Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29017
Title: Вивчення питань проведення синтезу етил аповінкамінату та фармакотерапевтичних властивостей лікарських засобів на його основі
Authors: Майборода, Олена Іванівна
Попова, Інна Вадимівна
Брицун, Василь Миколайович
Шматенко, Олександр Петрович
Кучмістова, Олена Федосіївна
Тарасенко, Вікторія Олександрівна
Keywords: кафедра харчової хімії
етил аповінкамінат
геропротекторні властивості
вазоактивна ефективність
кавінтон
ethyl apоvinkаminat
heroprotective properties
vasoactive efficacy
cavinton
Issue Date: 2018
Citation: Вивчення питань проведення синтезу етил аповінкамінату та фармакотерапевтичних властивостей лікарських засобів на його основі / О. І. Майборода, В. М. Брицун, І. В. Попова та ін. // 5th International conference Science and society Hamilton (Canada), 15th June 2018. - P. 787-808.
Abstract: Стаття присвячена проблемі створення вікових ліків на основі етил аповінкамінату (вінпоцетину), який вперше був синтезований з похідних алкалоїду вінкаміну, що міститься в рослині Барвінок малий (Vincaminor L.) родини Кутрових. Понад 40 років триває історичний шлях ЛЗ, створених напівсинтетичним і синтетичним шляхом на основі алкалоїду Барвінку малого. За цей час загальносвітовий фармацевтичний ринок збагатився цілою низкою препаратів, активною фармакологічною одиницею яких є етилаповінка¬мінат, причому з різною формою випуску. Bисока вазоактивна ефективність цих засобів дозволяє вважати їх класичними для профілактики та лікування церебровас-кулярної патології, вегетосудинної дисфункції, інших подібних захворювань за рахунок підсилення кровопостачання ішемізованих ділянок через розслаблення гладкої мускулатури. The article is devoted to the problem of creating age-related drugs based on ethyl apovincaminate (Vinpocetine), which was first synthesized from Vincamine alkaloid derivatives contained in the Vincaminor L. plant of the kutrov family. For more than 40 years, the historical path of drugs created by semisynthetic and synthetic methods based on the periwinkle alkaloid small continues. During this time, the global pharmaceutical market has been enriched with a number of drugs, the active pharmacological unit of which is ethyl apovinkaminat, and with a different form of release. The high vasoactive efficacy of these agents allows them to be considered classic for the prevention and treatment of cerebrovascular disease, vascular dysfunction, and other similar diseases by increasing the blood supply to ischemic sites through relaxation of smooth muscles.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29017
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.