Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29069
Title: Вплив ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних
Authors: Пшенична, Тетяна Володимирівна
Грек, Олена Вікторівна
Онопрійчук, Олена Олександрівна
Keywords: ефективна в’язкість
концентрати білково-ягідні
органічні кислоти
термокилотна коагуляція
effective viscosity
protein-berry concentrates
organic acids
thermo-acid coagulation
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2019
Citation: Грек О.В. Вплив ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних / О.В. Грек, О.О. Онопрійчук, Т.В. Пшенична // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти: Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю: Матеріали конференції, 28-29 березня 2019 р. – Київ: ККІБП, 2019. – С. 14-15.
Abstract: Визначено вплив органічних кислот ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних, отриманих термокислотним осадженням білків молока. Ефективна в'язкість концентратів білково-ягідних зростає зі збільшенням кількості внесення ягідного коагулянту до 11 % з масовою часткою органічних кислот 0,33 % та зниженням його активної кислотності до 2,4. За умов внесення ягідного коагулянту в кількості 3 % з масовою часткою органічних кислот 0,09 % та рН 2,8 концентрати білково-ягідні мали менш щільну просторову структуру, виражені синеретечні властивості, легко віддавали сироватку при термомеханічному впливі. The influence of organic acids in berry coagulant on the structural and mechanical characteristics of protein-berry concentrates obtained by thermo-acid precipitation of milk proteins has been determined. The effective viscosity of protein-berry concentrates increases with an increase in the amount of berry coagulant added up to 11 % with a mass fraction of organic acids of 0.33 % and a decrease in its active acidity to 2.4. Under the condition that berry coagulant was added in an amount of 3 % with a mass fraction of organic acids of 0.09 % and a pH of 2.8, the protein-berry concentrates had a less dense spatial structure, pronounced synergistic properties, and easily gave the serum under thermomechanical effects.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29069
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thez2.pdf372,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.