Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29268
Title: Дослід системи приводів віброекстракційного обладнання
Authors: Чорний, Валентин Миколайович
Бодров, Віктор Семенович
Keywords: привод
віброекстрактор
drive
vibroextractor
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2016
Citation: Чорний, В. М. Дослід системи приводів віброекстракційного обладнання / В. М. Чорний, В. С. Бодров // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 165.
Abstract: Виконані пошукові класифікаційні дослідження, що дозволяють оптимізувати методи та способи використання вібраційних приводів. В роботі приведена класифікація віброприводів за видом енергії, рушійною силою, конструкцією, типу приводу, виду регулювання, характеру регулювання, форми коливань, виду вібрації. Performed search classification studies, which allow to optimize methods and techniques of using vibration drives. In the work is given the classification of vibration drives by type of energy, driving force, design, type of drive, type of regulation, nature of regulation, shape of oscillations, type of vibration.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29268
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.