Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32779
Title: Релаксаційна спектрометрія та її прикладне значення
Authors: Баглюк, Сергій Володимирович
Лазаренко, Михайло Васильович
Алєксєєв, Олександр Миколайович
Лазаренко, Микола Миколайович
Keywords: релаксаційні спектри
relaxation spectra
конденсоване середовище
condensed medium
фізика твердого тіла
solid state physics
структура середовища
environment structure
кафедра фізики
Issue Date: 2017
Citation: Релаксаційна спектрометрія та її прикладне значення / С. В. Баглюк, М. В. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, М. М. Лазаренко // Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки, присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В.П. : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 травня 2017 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 9–10.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32779
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf352,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.