Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37595
Title: Удосконалення рецептури солодких соусів із використанням плодів шипшини
Authors: Наконечна (Мартинюк), Аліна Сергіївна
Ковальчук, Світлана Степанівна
Година, Вячеслав
Keywords: солодкі соуси
плоди шипшини
рецептури модельних композицій
нетрадиційна рослинна сировина
sweet sauces
rose hips
recipes of model compositions
unconventional vegetable raw materials
кафедра готельно-ресторанної справи
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
Issue Date: 2021
Citation: Наконечна, А. Удосконалення рецептури солодких соусів із використанням плодів шипшини / А. Наконечна, С. Ковальчук, В. Година // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 81–82
Abstract: Розробка інноваційних соусів з використанням сировини, збагаченої біологічно активними речовинами, є актуальним завданням у виготовленні харчових продуктів. В сучасних умовах змінюються вимоги до асортименту, технологічних особливостей виробництва, споживчих властивостей соусів, які повинні зберігати стабільні показники під дією різних деструктивних чинників. Результати теоретичного та експериментального дослідження технології солодких соусів з підвищеним вмістом клітковини свідчать про доцільність застосування плодів шипшини. Проаналізовано традиційну рецептуру солодких соусів. Проаналізовано хімічний склад досліджуваних соусів і доведено переваги у порівнянні із класичною рецептурою. Підтверджена можливість використання в якості функціональних інгредієнтів у соусах плодів шипшини. Доведено доцільність модифікації традиційної рецептури солодких медових соусів за рахунок застосування рослинної сировини плодів шипшини. Development of innovative sauces using biologically enriched raw materials active substances, is an urgent task in the manufacture of food products. In modern conditions change the requirements for the range, technological features production, consumer properties of sauces, which must maintain stable performance under action of various destructive factors.Results of theoretical and experimental research of sweet technology sauces with high fiber content indicate the feasibility of using fruit rose hips. The traditional recipe of sweet sauces is analyzed. The chemical is analyzed the composition of the studied sauces and proved the advantages over the classic recipe. The possibility of using it as a functional ingredient in sauces has been confirmed rose hips. The expediency of modifying the traditional recipe of sweet honey sauces for due to the use of vegetable raw materials of rose hips.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37595
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник Конференції ТОП_2021-сторінки-81-82.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.