Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4054
Title: Спосіб комплексної переробки вторинних матеріальних ресурсів (Деклараційний патент на винахід № 50455)
Authors: Малюжко, Олена Володимирівна
Салюк, Анатолій Іванович
Нікітін, Геннадій Олексійович
Keywords: анаеробний процес
anaerobic process
центрифугування
комплексна переробка
пивоварне виробництво
centrifugation
complex processing
brewing industry
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2002
Citation: Патент 50455 UA, МПК А 6 C02F11/02, C02F11/04 Спосіб комплексної переробки вторинних матеріальних ресурсів / Малюжко О. В., Салюк А. І., Нікітін Г. О., ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 2002010398 ; заявл. 15.01.2002 ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10, 2002 р.
Abstract: Спосіб комплексної переробки вторинних матеріальних ресурсів, що включає термофільний анаеробний процес, відстоювання, центрифугування, сушіння, який відрізняється тим, що деструкцію гірких речовин сировини проводять мікробіологічним методом. Винахід відноситься до сфери комплексної переробки вторинних матеріальних ресурсів різних галузей харчової промисловості, зокрема пивоварного виробництва. Method for complex processing of secondary material resources, including thermophilic anaerobic process, sedimentation, centrifugation, drying, wherein the destruction that bitter substances raw conducting microbiological methods. The invention relates to the field of complex processing secondary material resources of various food industries, including brewing industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4054
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf98,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.