Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/40796
Title: Аналіз гідрохімічного складу природних поверхневих вод України для водоспоживання
Authors: Береза-Кіндзерська, Людмила Василівна
Бажай-Жежерун, Світлана Андріївна
Keywords: поверхневі води
якість води
гідрохімічні показники
surface water
water quality
hydrochemical parameters
кафедра технології оздоровчих продуктів
Issue Date: 2022
Citation: Береза-Кіндзерська, Л. В. Аналіз гідрохімічного складу природних поверхневих вод України для водоспоживання / Л. В. Береза-Кіндзерська, С. А. Бажай-Жежерун // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 83. – С. 30-33
Abstract: Здійснено аналіз поверхневих вод за гідрохімічними показниками і мінералізацією відповідно зональності території України. Визначена придатність для водоспоживання і запропоновано шляхи додаткового введення до харчового раціону продуктів, які б нівелювали відхилення води за гідрохімічними показниками The analysis of surface waters by hydrochemical indicators and mineralization according to the zonality of the territory of Ukraine is carried out. The suitability for water consumption is determined and the ways of additional introduction to the food diet of foods that would eliminate water deviations by hydrochemical indicators are proposed.
URI: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/40796
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.