Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4637
Title: Брагоектифікаційна установка (Патент на винахід № 38622)
Authors: Гулий, Іван Степанович
Жихарєв, Юрій Валентинович
Жолнер, Іван Дмитрович
Сосницький, Віталій Володимирович
Циганков, Петро Семенович
Домарецький, Віталій Афанасійович
Шиян, Петро Леонідович
Марінченко, Віктор Опанасович
Сизько, Валерій Борисович
Янчевський, Віктор Казимірович,
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Міхненко, Євгеній Олександрович
Чіпчар, Роман Іванович
Keywords: бражна колона
home-brewed beer column
епюраційна колона
column of the final cleaning
ректифікаційна колона
epuration column
rectification column
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2000
Citation: Патент на винахід № 38622 UA, МПК B01D 3/00. Брагоектифікаційна установка / Гулий І. С., Жолнер І. Д., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Олійнічук С. Т., Сизько В. Б. : власник Науково-виробниче товариство "ІНТЕРМАШ", Науково-виробниче підприємство "Інторнтехнік". – № 2000084630 ; заявл. 01.08.2000 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6, 2004 р.
Abstract: Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою установку для вилучення етилового спирту шляхом нового зв,язку елементів установки для підвищення якості та збільшення виходу основного продукту, забезпечення умов ефективного концентрування домішок. An invention behaves to a spirit industry and is setting for extraction of ethyl spirit by new connection of elements of setting for the improvement of quality and increase of exit of basic product, providing of terms of effective concentration of admixtures.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4637
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№38622.pdf5,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.