Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4675
Title: Енергозберігаюча брагоректифікаційна установка для виробництва спирту етилового ректифікованого (варіанти) (Патент на винахід № 76077)
Authors: Олійнічук, Сергій Тимофійович
Міхненко, Євгеній Олександрович
Кизюн, Григорій Олександрович
Міщенко, Олексій Семенович
Сухомлин, Олександр Анатолійович
Сосницький, Віталій Володимирович
Шиян, Петро Леонідович
Українець, Анатолій Іванович
Сизько, Валерій Борисович
Рудаков, Володимир Костянтинович
Keywords: бражна
бражная
beer
ректифікаційна
епюраційна колони
дефлегматори
конденсатори
ректификационная
эпюрационная колонны
дефлегматоры
конденсаторы
rectification
epuration columns
refluxers
condensers
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2006
Citation: Патент на винахід № 76077 UA, МПК C12F 3/00 B01D 3/00 (2006) Енергозберігаюча брагоректифікаційна установка для виробництва спирту етилового ректифікованого (варіанти) / Олійнічук С. Т., Міхненко Є. О., Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Сухомлин О. А., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Українець А. І., Сизько В. Б., Рудаков В. К. – № а 200603348 ; заяв. 28.03.2006 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6, 2006 р.
Abstract: Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою удосконалену установку для отримання спирту етилового ректифікованого.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4675
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№76077.pdf8,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.