Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5936
Title: Біоетанол (Патент на корисну модель № 33299)
Authors: Яковець, Іван Іванович
Сосницький, Віталій Володимирович
Шиян, Петро Леонідович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Кизюн, Григорій Олександрович
Міщенко, Олексій Семенович
Українець, Анатолій Іванович
Сизько, Валерій Борисович
Рудаков, Володимир Костянтинович
Keywords: леткі органічні сполуки
спирт етиловий зневоднений
октанове число
розшарування суміші
volatile organic admixtures
alcohol ethyl water-free
antiknock value
division of mixture
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2008
Citation: Патент на корисну модель 33299 Україна, C10L 1/18 Біоетанол / Яковець, І. І., Сосницький, В. В., Шиян, П. Л., Олійнічук, С. Т., Кизюн, Г. О., Українець, А. І., Сизько, В. Б. ; власник НУХТ. - № 200803621 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.
Abstract: Корисна модель відноситься до сировини для виробництва паливних оксигенатів та кисневмісних рідин-добавок, що використовують у виробництві бензинів моторних сумішевих та інших видів палив. Технічний результат корисної моделі – надання біоетанолу підвищеного октанового числа, підвищеної стійкості проти розшарування, зменшення його собівартості. An useful model behaves to raw material for the production of fuel oxigenats and oxygen-containing liquids-additions used in the production of petrols of motor blenderized and other types of fuel. A technical result of useful model is giving the bioethanol of enhanceable antiknock value, to enhanceable firmness against a division, decline of his prime price.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5936
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
№33299.pdf8,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.