Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5961
Title: Анаеробний біореактор для одержання біогазу (Патент на корисну модель № 35483)
Authors: Яковець, Іван Іванович
Демчак, Іван Микитович
Сосницький, Віталій Володимирович
Українець, Анатолій Іванович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Шиян, Петро Леонідович
Рудаков, Володимир Костянтинович
Кошель, Михайло Іванович
Каранов, Юрій Анатолійович
Федірко, Петро Леонідович
Тарановський, Григорій Васильович
Keywords: стічні води
effluents
культуральна рідина
біогаз
біореактор
cultural liquid
biogas
fermenter
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2008
Citation: Пат. на корисну модель № 35483 Україна, МПК 2006 C 02 F 11/04. Анаеробний біореактор для одержання біогазу / Яковець І. І., Демчак І. М., Сосницький В. В., Українець А. І., Олійнічук С. Т., Шиян П. Л., Рудаков В. К., Кошель М. І., Каранов Ю. А., Федірко П. Л., Тарановський Г. В. - № 200803623. - заявл. 21.03.2008 р., опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.
Abstract: Корисна модель відноситься до біотехнології і може бути використана в бродильному виробництві, а саме, на спиртових заводах. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення конструкції біореактора шляхом оснащення його запропонованими конструктивними елементами та їх взаємного розташування. An useful model behaves to the biotechnology and can be used in a tunning, namely, on spirit plants. In basis of useful model the problem of improvement of construction of fermenter is set by an equipment and their mutual location his offered structural elements.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5961
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35483.pdf3,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.