Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5972
Title: Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю (Патент на корисну модель № 38301)
Authors: Українець, Анатолій Іванович
Яковець, Іван Іванович
Сосницький, Віталій Володимирович
Шиян, Петро Леонідович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Кизюн, Григорій Олександрович
Міщенко, Олексій Семенович
Сизько, Валерій Борисович
Рудаков, Володимир Костянтинович
Бойко, Петро Миколайович
Keywords: бражна
бражная
home-brewed beer
спиртова колона
дефлегматор
рекуперативний теплообмінник
спиртовая колонна
рекуперативный теплообменник
spirit columns
dephlegmator
recuperate heat-exchanger
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2008
Citation: Патент на корисну модель № 38301 UA, МПК C12F 3/00 В01D 3/00 (2006) Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю / Українець А. І., Яковець І. І., Сосницький В. В., Шиян П. Л., Олійнічук С. Т., Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Сизько В. Б., Рудаков В. К., Бойко П. М. : заявник Науково-виробниче товариство "Інтермаш". – № u 200812059 ; заяв. 09.07.2008 ; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24, 2008 р.
Abstract: Корисна модель відноситься до спиртової промисловості, до брагоректифікаційних установок для виробництва спирту з спиртових бражок. Технічний результат корисної моделі – створення умов, за яких зменшується температура кипіння рідини в окремих елементах установки за рахунок створення в них тиску нижче за атмосферний та рекуперативного використання теплоти водно-спиртової пари бражної колони та барди.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5972
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38301.pdf4,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.