Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6091
Title: Безперервний спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини (Патент на корисну модель № 39007)
Authors: Ольшаковський, Ігор Михайлович
Михайлов, Ігор Миколайович
Конончук, Анатолій Леонідович
Сосницький, Віталій Володимирович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Шиян, Петро Леонідович
Рудаков, Володимир Костянтинович
Keywords: розріджене сусло
diluted wort
культивування спиртових дріжджів
головне бродіння
доброджування
cultivation of spirit yeasts
main fermentation
after-fermentation
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2009
Citation: Патент на корисну модель № 39007 Безперервний спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини / Ольшаковський І. М., Михайлов І. М., Конончук А. Л., Сосницький В. В., Олійнічук С. Т., Шиян П. Л., Рудаков В. К. ; заявник та патентовласник Науково-виробниче товариство "Інтермаш". - u 200813690 ; заявл. 27.11.2008 ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.
Abstract: Корисна модель відноситься до спиртової промисловості, до виробництва спиртової бражки з крохмалевмісної сировини. Технічним результатом є забезпечення відповідної мікробіологічної чистоти спиртового бродіння, скорочення тривалості бродіння, підвищення питомого виходу спирту. An useful model behaves to a spirit industry, production of a spirit home-brewed beer from starch-containing raw material. A technical result is providing of corresponding microbiological cleanness of a spirit fermentation, reduction of duration of fermentation, increase of specific exit of alcohol.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6091
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39007.pdf3,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.