Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7185
Title: Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів
Authors: Мельник, Оксана Юріївна
Ковбаса, Володимир Миколайович
Перепелиця, Олександр Петрович
Лазаренко, Михайло Васильович
Keywords: модифіковані крохмалі
крохмальна молекула
термічна стійкість
термогравіаметрія
структура
modified starches
starch molecule
thermal stability
structure
кафедра харчової хімії
кафедра фізики
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2005
Citation: Дослідження термічної стійкості модифікованих крохмалів різних видів / О. Ю. Мельник, В. М. Ковбаса, О. П. Перепелиця, М. В. Лазаренко // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. Донецького державного університету економіки і торговлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2005. – Вип. 13, Т 2. – С. 110-117.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню термічної стійкості крохмалів різних видів. За допомогою методів термогравіаметрії отримано інформацію про відносну термічну стабільність крохмалю, залежність термостабільності від характеру модифікувальних домішок, роль вологи в кінетиці термічної деструкції. Значний інтерес становлять дослідження реакцій термічного розкладання цих сполук, вивчення умов їх перебігу, виявлення факторів, які сприяють зниженню втрат сировини і стабілізації продуктів. This article is devoted to research of thermal stability of modified starches of different types. Using the methods termohraviametriс received information about the relative thermal stability of starch thermal dependence on the nature of the modifying additives role moisture in the kinetics of thermal degradation. Of great interest are study reactions of thermal decomposition of these compounds, the study terms of their progress, identify factors that contribute to lower losses raw materials and stabilization products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7185
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moydtsmkrv.pdf2,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.