Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8547
Title: Апарат для механоферментативної обробки крохмалевмісної сировини (Деклараційний патент № 55156А )
Authors: Олійнічук, Сергій Тимофійович
Левандовський, Леонід Вікторович
Шевченко, Василь Іванович
Міхненко, Євгеній Олександрович
Олійнічук, Олексій Сергійович
Жолнер, Іван Дмитрович
Сосницький, Віталій Володимирович
Жихарєв, Юрій Валентинович
Шиян, Петро Леонідович
Лукіянчук, Григорій Іванович
Нагребецький, Анатолій Іванович
Keywords: заміс
мокре подріблення
розчинення крохмалю
оцукрювання
замес
batch
wet crushing
dissolving starch
saccharification
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2003
Citation: Деклараційний патент № 55156А Україна, МПК С 12 Р 7/06. Апарат для механо-ферментативної обробки крохмалевмісної сировини / С. Т. Олійнічук, Л. В. Левандовський, В. І. Шевченко, Є. О. Міхненко, О. С. Олійнічук, І. Д. Жолнер, В. В. Сосницький, Ю. В. Жихарєв, П. Л. Шиян, Г. І. Лукіянчук, А. І. Нагребецький ; патентовласник НУХТ – 2002075655 ; заявл. 09.07.2002 ; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.
Abstract: Апарат забезпечує високий ступінь розчинення і оцукрювання крохмалю в одну стадію за рахунок інтенсифікації подрібнення замісу у мокрому стані та скорочення питомих витрат енергії на приготування сусла. Apparatus provides temple the degree of dissolution and saccharification of starch in one step through the intensification of wet grinding of batch and to reduce specific consumption energy for prepare wort.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8547
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55156.pdf5,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.