Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9020
Title: Аналіз положень проекту нової редакції методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів та проекту змін до положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів
Authors: Омельченко, Ганна Миколаївна
Володченкова, Наталія Валеріївна
Keywords: потенційно небезпечний об`єкт
dangerous object
ідентифікація
identification
аварія
accident
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2013
Citation: Омельченко, Г. М. Аналіз положень проекту нової редакції методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів та проекту змін до положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів / Г. М. Омельченко, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 79-а Міжнародна наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, К., 15–16 квітня 2013. – Ч. II. - С. 730-731.
Abstract: Постійне зростання кількості потенційно небезпечних об`єктів значною мірою обумовлено тим, що існуючі нормативно-правові акти чітко не встановлюють критеріїв віднесення або не віднесення їх до таких. Не встановлені обов’язки суб’єктів господарювання щодо проведення процедури ідентифікації об’єктів. У роботі проведено аналіз положень нової редакції методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. . The continuous growth of potentially dangerous objects largely due to the fact that the existing regulations are not clearly establish classification criteria or refer them to such. Not installed duties entities to conduct procedures to identify objects. The paper analyzed the provisions of the new amended method of identification of potentially dangerous objects.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9020
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79 Omelchenko.pdf33,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.