Методичні рекомендації ІПДО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Визначення технологічної ефективності процесу сепарування зернової суміші та оптимального значення геометричного параметра робочого органу сепаратора
  (2006) Дудко, Сергій Дмитрович
  Наведені поняття щодо варіаційних рядів компонентів сипкої суміші і їх статистичного оброблення. Досліджена подільність суміші зерна і домішки за певною ознакою. Показано, як за допомогою аналізу варіаційних рядів компонентів можливо визначити максимальну технологічну ефективність сепарування і оптимальне значення розміру основного параметра робочого органу сепаратора. The concepts of variational series of strew mixtures components and their statistical processing is shown. Investigated divisibility grain mixture and impurities on a specific basis. Demonstrates using variational series analysis features, how to determine the maximum technological separation efficiency and optimal value of basic parameter of the separator working body.
 • Документ
  Заходи для зменшення витрат паливно–енергетичних ресурсів у виробництві спирту
  (1993) Осипенко, Олексій Панасович; Баранов, Володимир Іванович
  Розглянуті найбільш вагомі, прогресивні організаційно-технічні заходи щодо зменшення витрат ПЕР у спиртовому виробництві. Рассмотрены весомые, прогрессивные организационно-технические мероприятия для уменьшения расхода ТЭР а производстве спирта. Considered tangible, progressive organizational and technical measures to reduce the consumption of energy resources and the production of alcohol.
 • Документ
  Використання CAD-систем в задачах проектування (AutoCAD)
  (2006) Петренко, Олександр Якович
  Методичні рекомендації присвячено поглибленому вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з універсальним програмним засобом виготовлення конструкторської документації AutoCAD. Методичні рекомендації розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, конструкторів, професійна діяльність яких пов’язана з виготовленням проектно-конструкторської документації. Methodical recommendations are devoted to the deep study and practical using of basic skills of work with the universal programmatic instrument of making of the designer documentation AutoCAD. Methodical recommendations are developed on the department of informatics and computer engineering of Institute of postgraduate education of the National university of food technologies for the wide circle of research workers, graduate students, teachers, scientific and technical workers, designers professional activity of who is related with making of project-designer documentation.
 • Документ
  Редагування тривимірних об’єктів у задачах проектування
  (2008) Петренко, Олександр Якович
  Методичні рекомендації присвячено використанню універсального програмного засобу виготовлення конструкторської документації AutoCAD для моделювання тривимірних об’єктів. Методичні рекомендації розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, конструкторів, професійна діяльність яких пов’язана зі створенням проектно-конструкторської документації. Methodical recommendations are devoted to the use of universal programmatic instrument of making of the designer documentation AutoCAD for the design of three-dimensional objects. Methodical recommendations are developed on the department of informatics and computer engineering of Institute of poslediplomnogo formation of the National university of food technologies for the wide circle of scientific workers, graduate students, teachers, scientific and technical workers, designers professional activity of who is related with creation of project-designer documentation.
 • Документ
  Моделювання тривимірних об’єктів у задачах проектування
  (2008) Петренко, Олександр Якович
  Методичні рекомендації присвячено використанню універсального програмного засобу виготовлення конструкторської документації AutoCAD для моделювання тривимірних об’єктів. Методичні рекомендації розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, конструкторів, професійна діяльність яких пов’язана зі створенням проектно-конструкторської документації. Methodical recommendations are devoted to the use of universal programmatic instrument of making of the designer documentation AutoCAD for the design of three-dimensional objects. Methodical recommendations are developed on the department of informatics and computer engineering of Institute of postgraduate education of the National university of food technologies for the wide circle of research workers, graduate students, teachers, scientific and technical workers, designers professional activity of who is related whith creation of project-designer documentation.
 • Документ
  Відкритий офіс: працюємо з електронною таблицею
  (2005) Петренко, Олександр Якович
  Методичні рекомендації присвячено поглибленому вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з редактором електронних таблиць OpenOffice.org Calc. Методичні рекомендації можуть бути використані для післядипломної освіти спеціалістів харчової і переробної промисловості, широкого кола фахівців та студентів, які працюють з електронними таблицями. Methodical recommendations are devoted to the deep study and practical using of basic receptions of work with the editor of the OpenOffice.org Calc spreadsheets. Methodical recommendations can be used for postgraduate education of specialists of processing retail and food industry, and wide circle of specialists and students who work, with spreadsheets.
 • Документ
  Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції на підприємствах пивоварної та безалкогольної промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
  (2003) Дудко, Сергій Дмитрович; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Шматкова, Галина Карпівна
  Методичні рекомендації встановлюють єдині підходи до формування собівартості продукції (робіт, послуг) і визначення фінансових результатів на підприємствах пивоварної та безалкогольної промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 • Документ
  Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції спиртової промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
  (2003) Олійнічук, Сергій Тимофійович; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Шматкова, Галина Карпівна; Луговська, В.
  Методичні рекомендації встановлюють єдині підходи до формування собівартості продукції (робіт, послуг) і визначення фінансових результатів на підприємствах спиртової промисловості з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.