Визначення коефіцієнту проникності структурного шару осаду на керамічних фільтрувальних елементах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі розроблена методика визначення коефіцієнту проникності структурного шару осаду з врахуванням геометричних параметрів реального пористого тіла. Запропоновано математичні залежності для визначення коефіцієнту проникності шару осаду у процесі ультрафільтрації.
The article develops a methodology for determining the permeability coefficient of the structural layer of sediment with consideration of the geometric parameters of a real porous body. Mathematical dependencies for determining the permeability coefficient of the sediment layer in the process of ultrafiltration are proposed.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, коефіцієнт проникності, керамічні фільтрувальні елементи, шар осаду, department of foodstuff expertise, permeability coefficient, ceramic filter elements, sediment layer

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Визначення коефіцієнту проникності структурного шару осаду на керамічних фільтрувальних елементах / Б. С. Пащенко, Є. В. Штефан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 85 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 340