Спосіб виробництва згущеного молочного продукту «Женьшеневий» (патент на корисну модель № 91943)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва згущеного молочного продукту включає підготовку та згущення пастеризованого нормалізованого молока з вуглеводним сиропом, охолодження, внесення затравки у вигляді дрібнокристалічної лактози, а також аскорбінової та сорбінової кислот, розфасовку готового продукту. У підзгущену молочну основу в процесі згущення додатково вносять у вигляді концентрованого водного розчину екстракт женьшеню, у кількості 5-7 % від маси готового продукту, який попередньо пастеризують при температурі 93-97 °С та охолоджують. The method of production of a condensed dairy product includes the preparation and condensation of pasteurized normalized milk with carbohydrate syrup, cooling, introduction of seed in the form of fine crystalline lactose, as well as ascorbic and sorbic acids, packaging of the finished product. In the condensed milk base in the process of condensation additionally introduced in the form of a concentrated aqueous solution of ginseng extract, in the amount of 5-7 % of the weight of the finished product, which is pre-pasteurized at a temperature of 93-97 °C and cooled.

Опис

Ключові слова

згущений молочний продукт, екстракт женьшеню, пастеризація суміші, згущення продукту, condensed milk product, ginseng extract, pasteurization of the mixture, thickening the product, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 91943, МПК А 23С 23/00. Спосіб виробництва згущеного молочного продукту «Женьшеневий» / Пухляк А. Г., Саржан В. І., Сіденко Я. С., Хільок Є. Е. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2014 01046 ; заявл. 04.02.2014 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.

Зібрання