Спосіб виготовлення вафельних листів (Патент на корисну модель № 101984)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виготовлення вафельних листів включає замішування тіста з борошном і подальше випікання листів. Борошно використовується рисове, причому тісто має вологість 56-58 % і його попередньо обробляють ультразвуком в режимі кавітації протягом 70-80 секунд. A method of manufacturing wafer sheets includes the dough with flour and further baking sheets. The rice flour is used, while dough has a humidity 56-58 % and it is pre-treated with ultrasound in the cavitation mode for 70-80 seconds.

Опис

Ключові слова

вафельний лист, спосіб, виготовлення, wafer sheet, method, manufacturing, кафедра фізики, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 101984 України, МПК (2015.01): A23L 3/30 (2006.01), A21D 13/08 (2006.01). Спосіб виготовлення вафельних листів / І. В. Тарасенко, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, В. В. Дорохович, С. Д. Тарасенко.  № u 2015 03469 ; заявл. 14.04.2015 ; опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19.

Зібрання