Встановлення можливостей використання фруктози при виробництві фруктово - ягідного мармеладу для хворих на цукровий діабет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вироблення діабетичного мармеладу на існуючих поточних лініях та з найбільше припустимої за своїми органолептичними та економічними показниками сировини. Такою сировиною є фруктоза, яка дешевша таких цукрозамінників, як сорбіт та ксиліт, та в 1,5 рази солодша за цукор. В розробленому нами фруктово-ягідному мармеладі проводилася 100% заміна цукрози на фруктозу. The development of diabetic marmalade on existing Line and the largest permissible according to their organoleptic and economic performance materials. Such materials are fructose, which is cheaper sweeteners such as sorbitol and xylitol, and 1.5 times sweeter than sugar. As we developed fruit and berry marmalade held 100% replacement of sucrose with fructose.

Опис

Ключові слова

фруктоза, цукроза, фруктово-ягідний мармелад, діабетичний мармелад, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, fructose, sucrose, fruit jellies, diabetic marmalade

Бібліографічний опис

Кияниця, С. Г. Встановлення можливостей використання фруктози при виробництві фруктово - ягідного мармеладу для хворих на цукровий діабет / С. Г. Кияниця, О. В. Смик, А. М. Дорохович // Сучасні методи створення нових технологій та обладнання в харчовій промисловості : Міжнар. наукова конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, м. Київ, 23—25 квітня 2002 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2002. — Ч. ІІ. — С. 55-56.