Обучение грамматическим явлениям английского языка с использованием наглядных пособий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

грамматические явления, активное усвоение, пассивное усвоение, метод, grammar units, active perception, passive perception, method, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Юрчук, Л. В. Обучение грамматическим явлениям английского языка с использованием наглядных пособий / Л. В. Юрчук // Проблеми та перспективи розвитку сучасної лінгвістичної і методологічної науки : зб. матеріалів IІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, 1 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – С. 47–50.