Розв’язок рівнянь Лапласа та Пуассона

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній доповіді пропонується розв’язання рівняння Пуассона з використанням математичного додатку MathCad. In this report proposes solving the Poisson equation using mathematical appendix MathCad.

Опис

Ключові слова

рівняння Пуассона, метод релаксації, Poisson's equation, method of relaxation, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Дем'яненко, А. В. Розв’язок рівнянь Лапласа та Пуассона / О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька // Наукові здобутки молоді − вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 79-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013. – Ч. 4. – С. 291–293.