Застосування інформаційних технологій в процесах харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається задача визначення параметрів моделі ідеального витіснення, яка описує структуру потоків в теплообмінному апараті. The problem of determining the parameters of the ideal displacement model, which describes the structure of flows in the heat exchanger, is considered.

Опис

Ключові слова

моделювання, модель «витіснення-витіснення», теплообмінний аппарат, modeling, heat exchanger, model "displacement-displacement", кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Погорєлов, Я. В. Застосування інформаційних технологій в процесах харчових виробництв / Я. В. Погорєлов, О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – C. 108.