Формування інформаційно-комунікаційного потенціалу в процесі реструктуризації вітчизняних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Реструктуризація як економічний термін не має однозначного трак-тування. Найчастіше вона визначається як комплекс змін щодо струк-тури майна та фінансових ресурсів підприємства, а також системи управління направленої на досягнення визначених цілей, забезпечення прибутковості, формування конкурентних переваг та максимізацію ринкової вартості підприємства. Restructuring as an economic term has no definite Reach-ing. Often it is defined as a set of changes in the structure-property tours and financial resources and management aimed at achieving certain goals, ensuring profitability, creating competitive advantage and maximization of value.

Опис

Ключові слова

реструктуризація, фінансові ресурси, інновації, переформатування, restructuring, financial resources, innovation, reformatting

Бібліографічний опис

Дуда, В. П. Формування інформаційно-комунікаційного потенціалу в процесі реструктуризації вітчизняних підприємств / В. П. Дуда // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 127–130.