Удосконалення конкурентних стратегій підприємств на локальному ринку хліба і хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено питанням розроблення і удосконалення конкурентних стратегій розвитку підприємств хлібопекарської промисловості як гравців локального товарного і територіального ринку і відповідно практичних рекомендацій щодо їхнього впровадження в сучасних умовах ринку обмеженого ресурсу. The thesis is dedicated to the questions of elaboration and improvement of bakery enterprises competitive strategies as the players of local commodity and territorial markets and accordingly as to their introduction in modern conditions of limited resource market.

Опис

Ключові слова

локальний ринок, конкуренція, конкурентна стратегія, віолент, глибина асортименту, оптимізація асортименту, інноваційна діяльність, система оподатковування, local market, competition, competition strategy, violent, depth of assortment, optimization of assortment, innovation activity, taxation system, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Репіч, Т. А. Удосконалення конкурентних стратегій підприємств на локальному ринку хліба і хлібобулочних виробів : автореф. дис... канд. екон.. наук : 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / Репіч Тетяна Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2004. - 21 с.