Спосіб виробництва снеків (Патент на корисну модель № 49703)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва снеків включає послідовне очищення, бланшування сировини, додавання олії та обсмажування напівфабрикату. Як сировину використовують їстівні гриби. A method for making snacks includes subsequent cleaning, blanching raw material, addition of oil and frying a half-finished product. Edible mushrooms are used as a raw material.

Опис

Ключові слова

снеки, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, snacks, бланшування, обсмажування, гриби, blanching, frying, mushrooms, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент 49703 UA, МПК (2009) A23L 1/28, A23L 1/212 Спосіб виробництва снеків / Зінченко І. М., Терлецька В. А., Ковбаса В. М., Янюк Т. І., Фалендиш Н. О., Махинько Л. В. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u200911206 ; заявл. 04.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9, 2010 р.

Зібрання