Переробка відходів м`ясного виробництва на малих підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На малих підприємствах, де кількість м’ясної нехарчової сировини досягає 40% від жирової ваги тварини запропоновано використовувати технологічні лінії закритого типу з накопичувачем сировини, змішувачем-сушаркою, що дає можливість готувати комбікорми за заданою рецептурою.
Small businesses, where the number of non-food raw meat reaches 40% of the weight of the animal fat is suggested to use production lines closed type of drive raw mixer-dryer, which allows to prepare feed for a given recipe.

Опис

Ключові слова

м’ясна нехарчова сировина, комбікорми, meat food raw materials, feed, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Переробка відходів мясного виробництва на малих підприємствах / В. С. Гуць, К. П. Неліна // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : Міжнародна науково-технічна конференція : тези доповідей. - 2012. - C. 33-34.