Штам дріжджів Saccharomycescerevisiae, який використовується для зброджування квасного сусла у виробництві квасу (Патент на винахід № 1552)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1994

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Штам дріжджів Saccharomycescerevisiae МКПМ У-825, який використовується для зброджування квасного сусла у виробництві квасу. Yeaststrain Saccharomycescerevisiae MKPM U-825, whichisusedforfermentationkvasswortintheproductionofkvass. Штамм дрожжей Saccharomycescerevisiae ВКПМ У-825, используемый для сбраживания квасного сусла при производстве кваса.

Опис

Ключові слова

штам дріжджів, yeast strain, штамм дрожжей, квасне сусло, квас, квасное сусло, квас, kvass wort brew, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 1552, SU 1558981 А 1. С12N1/18 Штам дріжджів Saccharomycescerevisiae, який використовується для зброджування квасного сусла у виробництві квасу / Кисла Л. В., Маринченко В. А., Фіщенко А. М., Прибильський В. Л., Ярмощук О. О. - su 4471821 ; заявл. 05.07.88 ; опубл. 25.07.94, Бюл. № 2.

Зібрання