Дослідження властивостей низькожирних йогуртів, збагачених пектинами з різними ступенями етерифікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено властивості йогурту з масовою часткою жиру 0,5% при збагаченні пектинами. Встановлено, що за однакової дози, вмісту сухих речовин та кальцію ефективнішим для стабілізації структури нежирного йогурту є застосування високоетерифікованого цитрусового пектину, ніж добавки з низьким ступенем метоксилації. The properties of 0.5% fat content yoghurt enriched with pectins were studied. It was established that using of high methoxyl pectin from citrus peels has been more effective for stabilization of low-fat yoghurt structure compare to additives of low methoxyl pectin at the same dose, the content of dry matter and calcium.

Опис

Ключові слова

пектин, низькожирний йогурт, ступінь етерифікації, консистенція, pectin, low-fat yoghurt, degree of methoxylation, texture

Бібліографічний опис

Шульга, Н. М. Дослідження властивостей низькожирних йогуртів, збагачених пектинами з різними ступенями етерифікації / Н. М. Шульга // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 106-108.