Тези доповідей ІПДО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 114
 • Документ
  Фактори, що можуть обумовлювати недобросовісну конкуренцію в умовах цифровізації
  (2024) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  Розглянуто недобросовісну конкуренцію, причини її прояву, чинники, що зумовлюють її поширення, статистику видів справ у спорах щодо об’єктів інтелектуальної власності. Наведено фактори та їх види, що обумовлюють можливе зростання проявів недобросовісної конкуренції в умовах цифровізації та наведено приклад ринку е-комерції, який стає все більш і більш перенасиченим, що впливатиме на рівень контролю проявів недобросовісної конкуренції
 • Документ
  Інтенсивність інноваційного розвитку – прискорювач трансферу технологій
  (2024) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Бутнік-Сіверський, Сергій Олександрович
  У статті розглядається інтенсивність інноваційного розвитку як один з інструментів прискорення трансферу технологій, що сприяє збільшенню розповсюдження нових наукових та техніко-технологічних досягнень; акцентується увага на змісті передачі технології, напрямах розробки інструментів трансферу технологій, сфері новітніх технологій, де головним об’єктом трансферу технологій є права інтелектуальної власності, а також на створенні, розвитку та підтримці інноваційно-інтелектуального середовища; розглядається інтенсивність інноваційного розвитку як прискорювача трансферу технологій, з урахуванням його функцій, та впровадження організаційних форм в інноваційно-інтелектуальному середовищі
 • Документ
  The role of PR in the restaurant business: impact and opportunities
  (2024) Kuzmin, Oleg; Polyovyk, Volodymyr; Niemirich, Oleksandra; Mikhailov, Bohdan; Yavorska, Oksana; Bulakh, Olena
  В тезах доповіді досліджується роль і значення зв'язків з громадськістю (PR) у ресторанному бізнесі. У ньому обговорюються виклики, з якими стикається сучасний ресторанний бізнес, і підкреслюється, як такі PR-технології, як організація заходів, взаємодія зі ЗМІ та управління соціальними мережами, можуть сприяти успіху та розвитку закладів. Дослідження підкреслює необхідність постійного вдосконалення та адаптації PR-стратегій для ефективного реагування на мінливі споживчі вподобання, посилення конкуренції та попиту на здорову та екологічну їжу. Воно також підкреслює важливість аналізу зворотного зв'язку з клієнтами та моніторингу реакції аудиторії для оцінки ефективності PR-стратегій. Виявлено, що позитивний імідж ресторану, досягнутий за допомогою PR, привертає увагу клієнтів, формує довіру споживачів, ефективно управляє кризовими ситуаціями та сприяє розвитку партнерських відносин. Результати дослідження підкреслюють важливість PR у ресторанному бізнесі та наголошують на необхідності стратегічного PR-планування та реалізації для досягнення успіху на конкурентному ринку
 • Документ
  Покращення якості протруювання насіння з модифікованим вібраційним дозатором бункера
  (2023) Вечера, Олег Миколайович; Куянов, Володимир Вікторович
  В тезах зозглядається варіант використання вібраційного дозатора для підвищення продуктивності і рівномірності потоку насіння. Для цього аналізуються параметри випускного отвору, фізико-механічні властивості насіння, а також вивчається вплив коливального руху бункера на потік насіння. Особлива увага приділяється змінам кутів тертя при вібраціях і їх впливу на рівномірність дозування Проблему впливу кутів тертя і гальмівного опору висипанню насіння розглядають у зв'язку із застосуванням активних розподільників. Запропоновано розрахувати максимальну швидкість висипання насіння з використанням вібраційного дозатора і визначити оптимальні параметри бункера для досягнення максимальної продуктивності й мінімальної нерівномірності дозування
 • Документ
  Використання технології озонування в протруюванні насіння
  (2023) Вечера, Олег Миколайович; Куянов, Володимир Вікторович
  В тезах розглядається озонування як метод знезараження зерна, який показує високу ефективність у порівнянні з хімічним знезараженням. Він не тільки забезпечує ефективну дезінфекцію зерна, але й поліпшує схожість насіння і покращує його якісні показники. Крім того, озон є екологічно безпечною речовиною, яка швидко розкладається на звичайний кисень. Використання озону для обробки зерна в новій конструкції протруювача інерційно-фрикційного типу додатково забезпечує більш якісний захист від шкідників та мікроорганізмів. Таким чином, застосування озонування для знезараження зерна є ефективним, екологічно безпечним і економічно вигідним
 • Документ
  Вдосконалення інерційно-фрикційного протруювача насіння
  (2023) Вечера, Олег Миколайович; Куянов, Володимир Вікторович
  В тезах розглядаються проблеми хімічного знезараження насіння та альтернативні методи знезараження, зокрема електрофізичні методи (знезараження електронами, рентгенівським або гама-випромінюванням, ультрафіолетовим опроміненням), а також озонування. Описано розроблену нову конструкцію протруювача інерційно-фрикційного типу, яка забезпечує ефективну обробку насіння з використанням опромінення та озону. Встановлення твердої плівки робочого препарату на поверхні насіння робить його більш стійким до стирання та збільшує його збереженість. Також зазначається, що фото стимуляція насіння окремих сільськогосподарських культур, таких як буряк, ячмінь, соя, озима пшениця, кукурудза, також дозволяє підвищити ефективність обробки. Ці методи знезараження мають більшу ефективність та меншу негативну екологічну дію порівняно з хімічними методами
 • Документ
  Біологічні основи зберігання маточних буряків цукрових
  (2024) Глеваський, Володимир Іванович; Куянов, Володимир Вікторович; Миропольський, Олександр Михайлович
  Головна задача зберігання посадкових коренеплодів буряків цукрових – зменшити до мінімуму втрати при зберігання і забезпечити високу насіннєву продуктивність збережених коренеплодів. Оптимальні умови зберігання повинні забезпечити підготовку ростових пагонів, щоб зменшити у висадках кількість упрямців, малопродуктивних рослин і збільшити урожайність насіння
 • Документ
  The place of the viticulture and winemaking complex in the Ukrainian agro-industrial complex
  (2023) Pechko, Volodymyr
  Метою доповіді є аналіз сучасних тенденцій розвитку виноградарсько-виноробної галузі та її місця в агропромисловому комплексі України, розвитку виноградарсько-виноробної галузі та її місця в агропромисловому комплексі України. Проаналізовано динаміку посівних площ і валового виробництва винограду в Україні та його врожайність у 2000-2022 роках. Досліджено динаміку виробництва вина в Україні та визначено особливості, трансформаційні виклики для виноградарства та виноробної галузі в контексті глобальних змін та євроінтеграційного вектору України
 • Документ
  Формування людино-цифрового середовища, де домінують відповідні цифрові права людини
  (2023) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  Обґрунтовується послідовність цифровізації суспільства як процесу Інституту інтелектуальної власності, що формується як людино-цифрове середовище, як соціум з використанням цифрових технологій, де домінують цифрові права. Розглядається реальне та віртуальне або матеріальне та відносно абстрактне середовище, де домінують відповідні цифрові права людини
 • Документ
  Проблемні питання цифрової платформізації з огляду інтелектуальної економіки
  (2023) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  Розглядаються трансформація інтелектуальної економіки в цифрову, яка набуває нових відмінних ознак. Виділено серед головних особливостей інтелектуальної власності умови мережевої економіки та виділено ряд загальних характеристик, притаманних цифровій платформізації, яка спрямована на розвиток цифрової економіки, а також наведено її основні позитивні ефекти. Запровадження цифрових платформ в Україні пов’язано і з низкою проблем, які відокремлено
 • Документ
  Право на справедливу винагороду автора та його законодавче регулювання
  (2023) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  В тезах доповіді аналізується законодавче регулювання права на справедливу винагороду за використання твору, яке передбачене новим Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 р. в цілях імплементації Угоди про асоціацію, визначається щодо яких випадків використання твору воно застосовується, розглядаються його місце в переліку прав інтелектуальної власності на твір та аспекти його реалізація разом з майновими правами інтелектуальної власності, які також надають можливість суб’єкту авторського права отримати певну винагороду за використання твору. Робиться висновок про те, що право на справедливу винагороду є досить дискусійним, недостатньо врегульованим законодавчо, у зв’язку з чим зараз вбачається лише декларативним, має ознаки як майнового права, так і особистого немайнового права інтелектуальної власності, межує з правом слідування, є «специфічним» авторським правом. Воно породжує деякий дисбаланс інтересів автора та користувача, а через проблеми в механізмі його реалізації, потребує подальшого наукового дослідження, обґрунтування і відповідного законодавчого врегулювання, з врахуванням його специфіки та аспектів реалізації
 • Документ
  Питання організації системи оподаткування в умовах цифрової інтелектуальної економіки
  (2023) Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович
  Розглядається обґрунтування організації системи оподаткування в ціфровізації економіки України, яка є основою для забезпечення податкових надходжень до державного бюджету та розвитку бізнесу. Узагальнюється досвід такої організації закордоном та створення електронного кабінету платника податків, який становить собою новий електронний сервіс веб-порталу. Надаються переваги впровадження особливого правового та податкового режиму «Резиденство Дія City»
 • Документ
  Сучасні тренди у ресторанній індустрії на 2024 рік
  (2023) Михайлов, Богдан Володимирович
  Для успішного функціонування ресторану важливо слідкувати за ресторанними трендами. Це дозволяє ресторану відрізнятися від інших закладів та пропонувати своїм клієнтам нові, свіжі та цікаві ідеї. Слідкування за ресторанними трендами може допомогти ресторану збільшити свою популярність серед клієнтів, а відповідне використання трендів може зробити ресторан більш привабливим для нових гостей та збільшити рівень задоволення постійних.
 • Документ
  Оптимізація процесу приготування безглютенових виробів
  (2023) Мацук, Юлія Анатоліївна; Блесков, І. В.; Михайлов, Богдан Володимирович
  Надзвичайно актуальним завданням останнім часом, є розроблення технологій безглютенових виробів для забезпечення населення України дієтичними харчовими продуктами. Безумовно основний рушій попиту на подібні продукти – не тільки тренд, а й розповсюдження специфічного захворювання – целіакії (несприйняття глютену). An extremely urgent task recently is the development of gluten-free products technologies to provide the population of Ukraine with dietary food products. Undoubtedly, the main driver of demand for such products is not only a trend, but also the spread of a specific disease - celiac disease (gluten intolerance).
 • Документ
  Збільшення виходу посадкових коренеплодів як фактор підвищення коефіцієнта розмноження насіння буряків цукрових
  (2023) Глеваський, Володимир Іванович; Куянов, Володимир Вікторович
  Коефіцієнт розмноження насіння буряків цукрових при виробництві не відповідає сучасному розвитку науково-технічному прогресу. Тому в насінництві буряків цукрових реалізовані не всі можливості як у висадковому, так і безвисадковому способі виробництва насіння. Збільшення виходу посадкових коренеплодів залежить від багатьох факторів, основними з яких є густота насадження маточних буряків та умови зберігання коренеплодів. The reproduction rate of sugar beet seeds during production does not correspond to the modern development of scientific and technical progress. Therefore, in the seed production of sugar beets, not all possibilities are realized both in the planting and non-planting methods of seed production. The increase in the yield of planting root crops depends on many factors, the main of which are the density of the mother beet planting and storage conditions of the root crops.
 • Документ
  Вплив густоти насадження рослин та застосування різних систем удобрення на продуктивність буряків цукрових
  (2023) Глеваський, Володимир Іванович; Куянов, Володимир Вікторович
  Збільшення застосування мінеральних добрив висуває на перший план з’ясування оптимальних параметрів розміщення рослин на площі для максимальної продуктивності буряків цукрових та використання підвищення родючості ґрунту. Актуальною задачею наукових досліджень є встановлення закономірностей росту і розвитку рослин і формування максимального урожаю коренеплодів із високими технологічними якостями гібридів у залежності від комплексу агротехнічних факторів, вплив різних доз мінеральних добрив і співвідношення поживних речовин у них, та густота насадження рослин. Increasing the use of mineral fertilizers brings to the forefront the need to find out the optimal parameters of plant placement on the area to maximize sugar beet productivity and use the increased soil fertility. An urgent task of scientific research is to establish patterns of plant growth and development of plants and the formation of the maximum yield of root crops with high technological qualities of hybrids, depending on the complex of agrotechnical factors, the impact of different doses of mineral fertilizers and the ratio of nutrients in them, and the density of planting.
 • Документ
  Модернізація процесу протруювання насіння
  (2023) Вечера, Олег Миколайович; Куянов, Володимир Вікторович
  В тезах висвітлена проблема того, що метод хімічного знезараження не завжди забезпечує необхідну ефективність дезінфекції зерна. За допомогою комплексного впливу на насіння – знезараження озоном та дії опромінення швидко утворюється тверда плівка робочого препарату на поверхні, вона більш стійка до стирання та утримує більшу кількість пестицидів на насінині, таким чином підвищується загальна ефективність обробки і підвищується врожайність культури завдяки додатковому знезараженню озоном. The thesis highlights the problem that the chemical method of disinfection does not always provide the required efficiency of grain disinfection. With the help of a complex effect on the seeds - ozone disinfection and irradiation, a strong film of the working preparation is quickly formed on the surface, it is more resistant to abrasion and retains more pesticides on the seeds, which allows to increase the overall efficiency of treatment and increase crop yields due to additional ozone disinfection.
 • Документ
  Технологія озонування для протруювання насіння
  (2023) Вечера, Олег Миколайович; Куянов, Володимир Вікторович
  В тезах висвітлені основи модернізації універсального протруювача насіння з метою підвищення якості технологічного процесу. Запропонована нова вдосконалена конструкція протруювача інерційно-фрикційного типу, яка має значно подовжену камеру протруювання з встановленим зовні потужним джерелом озону, яке забезпечує необхідну концентрацію озону за допомогою кільцевого потоку повітряно-озонової суміші знизу вверх камери для мінімального витоку назовні. The thesis highlights the basics of modernization of a universal seed dresser in order to improve the quality of the technological process. A new improved design of the inertia-friction type seed dresser is proposed, which has a significantly elongated treatment chamber with a powerful ozone source installed externally, which provides the required ozone concentration by means of a circular flow of air-ozone mixture from the bottom to the top of the chamber for minimal leakage to the outside.
 • Документ
  Принцип кольорового кодування при впровадженні системи HACCP у закладах ресторанного господарства
  (2023) Винник, Вікторія Віталіївна; Дяченко, Ольга Сергіївна; Кузьмін, Олег Володимирович; Михайлов, Богдан Володимирович
  Система кольорового кодування легко впроваджується у закладах ресторанного господарства (ЗРГ) і має безліч переваг для поліпшення гігієнічних умов у рамках програм-передумов HACCP. Застосування професійного інвентарю різних кольорів мінімізує ризик перехресного забруднення в ЗРГ, покращує безпечність сировини, напівфабрикатів, харчової продукції. The color coding system is easily implemented in the restaurant industry and has many advantages for improving hygienic conditions within the framework of HACCP prerequisite programs. The use of professional inventory of different colors minimizes the risk of cross-contamination in the food processing industry, improves the safety of raw materials, semi-finished products, and food products.
 • Документ
  Інноваційні технології та тренди в сфері гостинності сьогодення
  (2023) Михайлов, Богдан Володимирович; Кузьмін, Олег Володимирович
  У статті описано сутність поняття «сучасні тенденції», визначено її значимість для підприємств сфери гостинності та ресторанного бізнесу. Досліджено тенденції впровадження нових технологічних процесів та інноваційних підходів у сфері готельно-ресторанного бізнесу України. Проаналізовано перелік переваг для підприємств які входять до сфери гостинності, таких як зменшення затрат часу при організації обслуговування, створення нових видів продуктів у сфері гостинності які будуть спонукати сталий розвиток у сфері при чесній конкуренції. Проаналізовано, що аналіз сучасних тенденцій, використання інновацій є основою формування конкурентних переваг підприємств готельно-ресторанного господарства за такими ключовими сферами, як сучасна національна кухня, не класичний а клієнт орієнтовний сервіс, атмосфера яка доповнює потреби споживача. The article describes the essence of the concept of «modern trends», defines its importance for enterprises in the field of hospitality and restaurant business. Trends in the introduction of new technological processes and innovative approaches in the sphere of hotel and restaurant business of Ukraine were studied. The list of advantages for enterprises in the field of hospitality is analyzed, such as reducing time spent on organizing service, creating new types of products in the field of hospitality that will encourage sustainable development in the field of fair competition. It was analyzed that the analysis of modern trends, the use of innovations are the basis of the formation of competitive advantages of hotel and restaurant enterprises in such key areas as modern national cuisine, not classical but client-oriented service, an atmosphere that complements the needs of the consumer.