Безпека застосування харчових добавок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено токсичність природних сполук, які потребують в кожному окремому випадку додаткових досліджень. Встановлені граничне допустимі рівні харчових добавок в продуктах чи добова допустима доза (ДДД) споживання харчових продуктів. We investigated the toxicity of natural compounds, which require, in each case, additional research. Set the maximum permissible levels of food additives in products or allowable daily dose (DDD) in food consumption.

Опис

Ключові слова

сировина, функціональні класи, харчові добавки, raw materials, functional classes, food additives, кафедра харчової хімії, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Полумбрик, О. М. Безпека застосування харчових добавок / О. М. Полумбрик, О. А. Топчій // Технічні науки, стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної оліє жирової та молочної галузей : міжнародна наукова-технічна конференція, 15 — 16 квітня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – Ч. 1. – С. 12-13.