Дослідження зміни маси строкопчених ковбасних виробів при коптінні і сушінні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З метою вибору раціонального режиму коптіння і сушіння, забезпечення при цьому належної якості продукту були проведені порівняльні дослідження по вивченню впливу тривалості дії температурно – вологісного поля, швидкості руху робочого середовища на тепломасообмін і якість ковбас при їх обробці в апаратах камерного типу і в сушарках загального типу. To select the rational mode of smoking and drying, thus ensuring proper quality of the product were carried out comparative research to study the influence of the duration of the temperature - humidity field, the velocity of the working environment on heat and mass transfer quality sausages in their handling of devices and cell-type dryers general type .

Опис

Ключові слова

коптіння, сушіння, температурно – вологісне поле, тепломасообмін, smoking, drying, temperature - moisture field, heat and mass transfer, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Бойко, В. С. Дослідження зміни маси строкопчених ковбасних виробів при коптінні і сушінні / В. С. Бойко, І. Г. Бабанов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людини у ХХІ столітті : 74-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів : тези доп., 21-22 квітня 2008. - С. 230.