Зображення аналога алгебри Вейля з умовами ортогональності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В цій роботі ми вивчаємо зображення *-алгебри, породженої твірними, що задовольняють співвідношення.

Опис

Ключові слова

зображення *-алгебри, антикомутаційні співвідношення, представления *-алгебры, антикоммутационные соотношения, representations of *-algebra, anticommutation relation, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Островська, О. В. Зображення аналога алгебри Вейля з умовами ортогональності / О. В. Островська // XV Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука : матер. конф., 15-17 травня, 2014 р. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 2. - С. 143.